• SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    D - DINAMISM
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    S - SUSTENABILITATE
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    M - MOTIVARE
Sâmbătă, 18 Mai 2024
A+ R A-

Prezentare proiect

Titlul proiectului: ”Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”

Cod proiect: POSDRU/135/5.2/S/126095

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, DMI 5.2, Contract de finanțare POSDRU/135/5.2/S/126095.

SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL este partener în cadrul Proiectului POSDRU/135/5.2/S/126095 ”Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”.

Obiectivul general:

Dezvoltarea sustenabilă a resurselor umane din mediul rural, în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est, în vederea adaptării la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă.

Obiectivele specifice:

1.     Creșterea nivelului de informare a managerilor și angajaților din mediul rural în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă;

2.     Îmbunătățirea abilităților și competențelor managerilor și angajaților din mediul rural în vederea asigurării sustenabității pe termen lung a dezvoltării resurselor umane în mediul rural;

3.     Integrarea promovării sănatății și a promovării sănătății la locul de muncă cu consilierea profesională și consilierea pentru dezvoltare personală a managerilor și angajaților din mediul rural.

Parteneriat

Solicitant / Beneficiar: FUNDAȚIA ROMTENS

Partenerul 1 – UNIVERSITATEA PERUGIA  

Partenerul 2 – SC DAD EXPERTISE SRL

Partenerul 3 – SC EURO DSM MANAGEMENT Și CONSULTANȚĂ SRL

Partenerul 4 – ASOCIAȚIA ”EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANĂ”

Grup țintă

Grupul Țintă inclus în proiect este format din 740 de persoane din mediul rural situate în arealul de implementare al proiectului (Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia):

·         19 angajați din mediul rural (viitori experți locali);

·         190 manageri;

·         285 angajați din mediul rural (beneficiază de informare, consiliere, formare profesională, vizite de studiu);

·         246 de persoane inactive, șomeri, PCLM și POAS (beneficiază de informare, consiliere, formare profesională). Pentru cele 246 de persoane inactive, șomeri, PCLM si POAS, 136 beneficiază de informare, consiliere și formare profesională, iar 110 doar de informare și consiliere.

Grupul țintă al proiectului este împărțit astfel:

·         304 Angajați;

·         190 Manageri;

·         60 Persoane în căutarea unui loc de muncă;

·         60 Persoane inactive;

·         60 Persoane ocupate în agricultura de subzistență;

·         66 Șomeri;

·         20 Șomeri de lungă durată;

·         40 Șomeri tineri;

·         190 Manageri din mediul rural;

·         304 Angajați din mediul rural.

Adresa

Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 3, apartament 6, sector 2, Bucuresti
e-mail:  office @ eurodsm.ro
telefon/fax : 021.313.54.93

rinasimtex

Operator de date cu caracter personal nr.30634