• SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    D - DINAMISM
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    S - SUSTENABILITATE
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    M - MOTIVARE
Sâmbătă, 18 Mai 2024
A+ R A-

Activitățile partenerului 3

Partenerul 3 - SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL este implicat în următoarele activități în cadrul proiectului:

A1 MANAGEMENT DE PROIECT

A2 ÎNFIINȚAREA CELOR 19 CENTRE LOCALE DE PROIECT

A5 FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTOARELE NON-AGRICOLE, INCLUSIVE PROGRAME DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ABILITĂȚILOR ŞI COMPETENȚELOR NECESARE PE PIAȚA MUNCII, PENTRU PERSOANELE OCUPATE ÎN AGRICULTURA DE SUBZISTENȚĂ ȘI/SAU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL

A6 FURNIZAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN SECTOARELE NON-AGRICOLE, PROGRAME CARE SĂ INTEGREZE MODULE PRIVIND ASIGURAREA SĂNĂTĂȚII ŞI SECURITĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ, DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU MANAGERI ȘI SPECIALIȘTI ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN MEDIUL RURAL, ȘI DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ANTREPRENORIALE PENTRU PROMOVAREA AFACERILOR ÎN MEDIUL RURAL

A7 FURNIZAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU OBȚINEREA DE NOI CALIFICĂRI (CU EXCEPȚIA FORMĂRII ÎN SCOPUL CALIFICĂRII SAU RECALIFICĂRII ANGAJAȚILOR DIN DOMENIILE AGRICOLE)

A8 FURNIZAREA DE SERVICII DE MEDIERE, PLASARE PENTRU SPRIJINIREA PERSOANELOR INACTIVE ÎN PROCESUL DE INSERARE PE PIAȚA MUNCII

A9 ORGANIZAREA UNEI CAMPANII DE PROMOVARE A UNUI MOD DE VIAŢĂ SĂNĂTOS, ȘI A UNEI CAMPANII CARE VIZEAZĂ APLICAREA LEGISLAȚIEI SSM ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN MEDIUL RURAL ȘI ÎN GOSPODĂRIILE AGRICOLE INDIVIDUALE DIN AGRICULTURA DE SUBZISTENȚĂ

A10 ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A PROIECTULUI ȘI DE DISEMINARE A REZULTATELOR ACESTUIA

A11 ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI PARTENERIATELOR PENTRU FACILITAREA SCHIMBULUI ȘI INTEGRĂRII BUNELOR PRACTICI

Partenerul 3 - SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL asigură suport pentru:

Ø  Management & Informare

Ø  Mediere

Ø  Campanii de Promovare a Sănătății și SSM

Ø  Rețele și Parteneriate Transnaționale

Partenerul 3 - SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL organizează:

Ø  Formare profesională pentru manageri și angajați în Regiunea SUD-EST (Județul Constanța – Comuna Agigea, Județul Tulcea – Comuna Baia, Județul Buzău – Comuna Cătina, Județul Vrancea – Comuna Tătăranu, Județul Galați – Comuna Negrilești, Județul Brăila – Comuna Chișcani)

Adresa

Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 3, apartament 6, sector 2, Bucuresti
e-mail:  office @ eurodsm.ro
telefon/fax : 021.313.54.93

rinasimtex

Operator de date cu caracter personal nr.30634