• SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    D - DINAMISM
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    S - SUSTENABILITATE
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    M - MOTIVARE
Miercuri, 19 Iunie 2024
A+ R A-

Despre noi

SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL oferă cele mai eficiente soluţii financiare și tehnice de consultanţă și asistenţă de înaltă calitate, ţinând cont de nevoile specifice, obiectivele, ideologia și cultura fiecăruia în parte, în perspectiva asigurării unei creșteri și dezvoltări durabile a companiei dumneavoastră.

Expertiza și experiența SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL rezultă din portofoliul de proiecte pentru care asigurăm managementul tehnic și financiar, finanțate prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiecte caracterizate de o gamă variată a domeniilor și măsurilor de intervenție.

Concentrarea eforturilor experților pe care îi pune la dispoziție SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL se realizează prin asigurarea eficienței și eficacității între gradul ridicat al calității implementării tehnice raportat la eligibilitatea execuției financiare.

Transversal, în cadrul fiecărui proiect, pe lângă obiectivele generale, specifice și orizontale, abordarea SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL vizează stabilirea de indicatori interni de performanță ai managementului în umătoarele direcții: resurse umane, timp, resurse financiare, achiziții, comunicare, în scopul capacitării și responsabilizării experților implicați în diferite niveluri de implementare.

SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL a obținut certificarea de către RINA SIMTEX-O.C. S.R.L. a sistemului de management al calității implementat în conformitate cu ISO 9001:2008.

SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL este autorizată ca operator de date cu caracter personal nr. 30634 în conformitate cu Ordinul nr. 52 din 18.04.2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrării de date cu caracter personal.

Adresa

Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 3, apartament 6, sector 2, Bucuresti
e-mail:  office @ eurodsm.ro
telefon/fax : 021.313.54.93

rinasimtex

Operator de date cu caracter personal nr.30634