• SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    D - DINAMISM
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    S - SUSTENABILITATE
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    M - MOTIVARE
Marți, 23 Aprilie 2024
A+ R A-

Consultanță

SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL oferă servicii de asistență și consultanță în accesarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene, începând cu intervalul de programare 2007-2013 și continuând cu perioda de programare 2014-2020:

o    identificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene pentru potențialii beneficiari (companii, ONG-uri, instituții publice, instituții de învățământ etc.);

o    informarea permanentă a clienților cu privire la sursele de finanțare ale Uniunii Europene accesibile în concordanță cu domeniile de interes ale acestora;

o    elaborarea documentației de proiect (cererea de finanțare și toate documentele anexă în conformitate cu cerințele ghidului de finanțare) și depunerea acesteia pentru evaluare;

o    elaborarea de studii de fezabilitate în conformitate cu prevederile HG 28/2008;

o    elaborarea de analize cost-beneficiu pentru orice tip de investiție (infrastructură de transport, turism, canalizare, alimentare cu apă etc.) atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere economic și social;

o    elaborarea de analize de risc;

o    realizarea de planuri de afaceri pentru investițiile finanțate din fonduri structurale;

o    asistență în implementarea proiectelor aprobate atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar (gestionarea pre-finanțării, identificarea surselor pentru cota de co-finanțare, cheltuielile neeligibile, întocmirea graficului cererilor de rambursare, raportarea către finanțator etc.)

o    asigurarea de instruire pentru membrii echipei de proiect în domeniul managementului de proiect, fondurilor structurale și managementului financiar al proiectelor;

o    identificarea de parteneri pentru proiectele trans-naționale și intermedierea relației de parteneriat în proiect cu aceștia.

Adresa

Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 3, apartament 6, sector 2, Bucuresti
e-mail:  office @ eurodsm.ro
telefon/fax : 021.313.54.93

rinasimtex

Operator de date cu caracter personal nr.30634