• SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    D - DINAMISM
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    S - SUSTENABILITATE
  • SC EURO DSM MANAGEMENT ȘI CONSULTANȚĂ SRL
    M - MOTIVARE
Sâmbătă, 18 Mai 2024
A+ R A-

Anunțuri

BENEFICIARII CĂRORA LI SE ADRESEAZĂ FONDURILE STRUCTURALE

Atât firmele din domeniul privat cât şi cele din domeniul public pot depune proiecte în vederea cofinanţării din fondurile structurale. Aceşti posibili beneficiari cărora li se adresează fondurile structurale pot fi: autorităţile publice, centrale şi locale (consilii judeţene, consilii locale), instituţii de învăţământ (pre-universitar şi universitar), centre sociale, instituţii de cultură, ONG-uri, patronate, asociaţii, IMM-uri ş.a.m.d.

CONDIȚII NECESARE PENTRU ACCESAREA FINANȚĂRII

Prima condiţie pentru accesarea finanţării este ca proiectul dumneavoastră să fie elaborat în conformitate cu regulamentele, politicile comunitare şi naţionale care fac referire la fondurile structurale, iar a doua condiţie o reprezintă îndeplinirea obiectivului general şi a celor specifice din programul operaţional în cadrul căruia a fost lansat apelul respectivei cereri de propuneri de proiecte.


Principiile de eligibilitate împreună cu celelalte documente anexă, necesare în vederea accesării cofinanţării din fondurile structurale, le putem găsi în ghidurile solicitantului, elaborate, în acest sens, pentru fiecare apel de proiecte. Informaţiile pot fi aflate atât de pe site-ul Autorităţilor de Management, care au ca scop principal gestionarea eficientă a fondurilor, cât şi de pe site-ul Organismelor Intermediare, care sunt subordonate Autorităţilor de Management. 

Adresa

Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 3, apartament 6, sector 2, Bucuresti
e-mail:  office @ eurodsm.ro
telefon/fax : 021.313.54.93

rinasimtex

Operator de date cu caracter personal nr.30634